06-46042408 info@bureau-gum.nl

Friste school van Nederland

Basisschool Edith Stein - Zijtaart

Finalist Scholenbouwprijsvraag

Op 23 maart is het Inspiratiedocument Frisse scholen online onthuld met de titel: “Op school, daar wil je zijn” waarin ik een bijdrage heb geleverd. Klik op de afbeelding om het Inspiratiedocument zelf te lezen!

Dit intiatief van de stichting KIEN, COLLIN en RUIMTE OK heeft als doel om uiteindelijk binnen een pilot project door middel van intergrale samenwerking te komen tot een echt frisse, prettige school.

 
kien-200
collin-200
ruimte-ok-200
Inspiratiedocument Frisse Scholen

bureau GuM

de Wal 28

5611 GG Eindhoven

CONTACT